Our Archive

Welcome to your Archive. This is your all post. Edit or delete them, then start writing!

Trung tâm CNTT VNPT Nam Định > Blog > vnEdu

Cấu hình tên môn học:

 • Truy cập quản lý lớp học
 • Click icon cột môn học
 • Click cấu hình tên môn học
 • Double click Cột tùy chọn tên môn tại Môn ngoại ngữ đánh nội dung tên môn Ngoại ngữ      (Tiếng Anh)

Xuất học bạ:

 • Truy cập Xuất sổ học bạ
 • Bỏ tick cấu hình Thêm nội dung (……) vào môn ngoại ngữ

Chi tiết

1. Nhập mã moet cho học sinh/giáo viên

 1.1 Học sinh

 • Trên vnEdu tải file mẫu import mã moet truy cập: Quản lý lớp học -> Nhập xuất -> Nhập từ excel mã moet học sinh toàn trường ->  xuất excel mẫu moet

 • Trên moet Tải danh sách học sinh gồm mã moet truy cập: 4. Học sinh -> 4.1 Hồ sơ học sinh -> 4.1.2. Nhập danh sách học sinh từ excel -> Click tải file mẫu kèm dữ liệu

 • Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu cột mã định danhsố định danh cá nhân từ file xuất từ csdl moet

 • Sau khi nhập đủ thông tin mã định danhsố định danh cá nhân chọn Nhập xuất -> Nhập từ excel mã moet học sinh toàn trường -> Nhập mẫu excel

1.2. Giáo viên

 • Truy cập Nhân sự, giáo viên

 • Tùy chọn -> Xuất danh sách nhân sự ra excel

 • Trên moet Tải danh sách giáo viên gồm mã moet truy cập: 5. Nhân sự -> 5.1 Hồ sơ học sinh -> 5.1.2. Nhập danh sách học sinh từ excel -> Click tải file mẫu kèm dữ liệu

 • Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu cột mã moetsố định danh cá nhân từ file xuất từ csdl moet 
 • Sau khi nhập đủ thông tin mã moetsố định danh cá nhân chọn Tùy chọn -> Nhập danh sách nhân sự từ file excel

2. Đồng bộ lên moet

 • Vào Start -> CSDL Bộ giáo dục (moet)

 • Khi đồng bộ lần đầu tiên trong năm học phải đồng bộ lần lượt đủ dữ liệu Trường học -> Danh sách cán bộ giáo viên -> Lớp học -> Danh sách học sinh
 • Trường học

 • Giáo viên

 • Cấu hình chọn giáo viên không đồng bộ cho lần đầu đồng bộ (nếu có) -> Nhấn Đồng bộ

 • Học sinh

Chọn tất cả học sinh cần đồng bộ -> nhấn đồng bộ (Trường hợp 1 vài học sinh lỗi có thể đồng bộ lại theo lớp cho nhanh)

Lưu ý: Đối với học sinh chuyển đến thì cần tiếp nhận trên MOET trước sau đó nhập mới thông tin học sinh trên vnEdu (với học sinh tiếp nhận từ trường cũ ko dùng vnEdu) hoặc vào mục Start -> Quản lý nhà trường -> Quản lý học sinh -> Tiếp nhận học sinh để tiếp nhận học sinh. Thông tin mã Moet của học sinh nhập mã moet trên csdl MOET 

c. Kết quả học tập
– Đẩy kết quả theo từng khối một -> Chọn lớp Tất cả

– Lưu ý: Khi đẩy kết quả học tập theo khối vào mục lịch sử đồng bộ -> chờ hệ thống xử lý đẩy xong khối này mới đẩy tiếp được khối kia (kiểm tra trạng thái trong mục nhật ký đồng bộ)

Chi tiết

TIN TỨC MỚI NHẤT

Hướng dẫn ghi học bạ tên môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 2 dòng

Cấu hình tên môn học: Truy cập quản lý lớp học Click icon cột môn học Click cấu hình tên môn học Double click Cột tùy chọn tên môn tại Môn ngoại ngữ đánh nội dung tên môn Ngoại ngữ      (Tiếng Anh) Xuất học bạ: Truy cập Xuất sổ học bạ Bỏ tick cấu hình Thêm nội […]

VNPT NAM ĐỊNH TUYỂN DỤNG

VNPT Nam Định tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật viễn thông và 01 Nhân viên phát triển phần mềm (Lập trình viên) CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:Thu nhập: Từ 200 – 400 triệu đông nămHưởng phụ cấp ăn ca: 730.000 đồng/thángĐược làm việc tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VT-CNTT hàng đầu Việt NamĐược trang […]

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một Văn phòng điện tử không giấy tờ.Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 1.    Giới […]